Arbeta på Hospice

På Hospice arbetar sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans i parvård, och som del i ett större multiprofessionellt team kring patienten och dennes närstående.

Att arbeta på Hospice innebär ett omväxlande arbete med fokus på patienten utifrån avancerad symtomlindring, omvårdnad och livskvalitet i livets slutskede.

Utbildning i och/eller yrkeserfarenhet av palliativ vård är meriterande men inte ett krav. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Hospice kan erbjuda fortbildning genom aktuella kurser internt och externt såsom samtalskonst och smärtutbildning. Handledning erbjuds all personal.  

Avdelningen ligger utanför sjukhusområdet i vacker miljö.