Drop-in provtagningen

Ska du ta prover innan besöket finns information i ditt kallelsebrev. Gå till en vårdcentral eller ett sjukhus nära dig eller kom till vår drop-in provtagning.

  • Proverna bör tas minst en vecka innan besöket för att läkaren ska få alla provsvar.
  • Ta med pappret "Patientinformation inför provtagning" eller remsan med remisser (klisterlappar) som bifogats med kallelsen.


Tider för drop-in provtagning
Öppet helgfri måndag, onsdag och torsdag kl 8 - 11 samt tisdag kl 8.30 - 11. 

Ta prov på vårdcentral eller annat sjukhus
Om du bor i ett område där vårdcentralen/sjukhuset har tillgång till samma datajournalsystem som Akademiska sjukhuset har du fått ett extra papper som kallas "Patientinformation inför provtagning". Visa upp det där du tar proverna då det fungerar som en remiss.
Lista på vårdcentraler inom Uppsala läns landsting.

Remsa med remisser (klisterlappar)
Om du kommer från ett annat område har du fått en remsa med remisser (klisterlappar) som du tar med dig vid provtagningen.