Information och länkar

Informationsmaterial 


Allogen HSCT - patientinformation

Fakta om blodsjukdomar

Länkar


Blodcancerförbundet
Blodcancerförbundets loggaBlodcancerförbundet finns till för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, deras närstående och personal inom hematologin. Förbundets främsta mål är att arbeta för god vård och rehabilitering för alla. 
Läs mer här

Blodcancerföreningen, Uppsala sjukvårdsregion
Genom föreningen kan du till exempel få kontakt med en stödperson med egen erfarenhet av hematologisk sjukdom, antingen som patient eller närstående. 
Läs mer här

1177 - Tema cancer
Tema cancer vänder sig till alla som vill veta mer om cancer, särskilt dem som själva har fått cancer eller är närstående till någon med cancer. Temasidan om cancer har tagits fram på uppdrag av regeringen med syftet att erbjuda allmänheten tillförlitlig information om cancer på internet.
Läs mer här

Nära cancer
Den här sidan är till för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Alla som berörs av cancer behöver få veta vad som händer. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal.
Läs mer här

Ung cancer
Ung cancer arbetar för att alla unga vuxna som drabbats av cancer ska få det stöd,hjälp och vård de behöver. De inte bara ska överleva sin sjukdom utan även ha ett riktigt bra liv både under och efter sin sjukdomstid. Man arbetar också för att unga vuxna anhöriga till cancerdrabbade ska få bästa möjliga stöd och hjälp.
Läs mer här

Fertilitetsbevarande åtgärder- för att öka möjligheten att få barn i framtiden, trots cancerbehandling
Film för unga killar som fått cancer och som erbjuds möjligheten att frysa ned spermier.
Läs mer här

Film för unga flickor som fått cancer "Fertilitet trots cancerbehandling".
Läs mer här

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
NKA presenterar en ny serie av kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning.
Läs mer här

Tobias registret
Tobias Registret är ett av många samverkade register för friska givare av blodbildande stamceller runt om i världen. Totalt finns över 20 miljoner personer registrerade och vävnadstypade/HLA-typade i dessa register. I Sverige startades registret över potentiella stamcellsgivare 1992 och fick namnet Tobias Registret – efter Tobias som avled 17 år gammal i en blodbristsjukdom den 30 december 1991. Man lyckades inte finna en givare med passande stamceller till honom. Är du intresserad av att bli givare? I dagsläget behövs särskilt nya givare i åldern 18-40 år.
Läs mer här

Regionala cancercentrum (RCC)
Här kan du följa utvecklingen inom svensk cancervård och hitta vägar till de regionala cancercentrumen för lokal och detaljerad information.

RCC vänder sig i första hand till medarbetare och chefer i vården som har hand om cancerpatienter, men också till patientorganisationer, politiker, tjänstemän, forskare och andra som vill följa och bidra till utvecklingen mot en cancervård som utgår från patientens fokus och behov.
Läs mer här