Nuklearmedicin och PET-centrum

För att göra en undersökning eller behandling hos oss krävs alltid remiss. Du får en kallelse hemskickad.

För många av våra undersökningar och behandlingar krävs särskilda förberedelser. Läs därför alltid kallelsen noga inför besök hos oss.

PET-undersökningar

Utförs på både nuklearmedicin och PET-centrum. I kallelsen står det var undersökningen ska utföras och var man ska anmäla sig inför undersökningen.

Läs mer om nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar.