Röntgenmottagningen vid Akademiska sjukhuset

Du får en kallelse med inbokad tid för undersökning och information inför ditt besök samt om eventuellaIllustration röntgen förberedelser behövs.

För att göra en undersökning eller behandling hos oss krävs alltid remiss.

Anmäl ditt besök
När du kommer till oss anmäler du dig på röntgenmottagningen, ingång 70, 1 tr till höger.

Drop-in röntgen för skelett-, barn- och lungor
För skelett-, barn- och lungröntgen har vi drop-in, det innebär att du inte behöver boka tid. Drop-in tider och information.

Hälsoundersökning av lungor inför dykcertifikat eller utlandsresa
För hälsoundersökningar av lungor inför dykcertifikat eller utlandsresa krävs remiss. Röntgen kallar dig när vi fått remissen.

Illustration hand som pekar  Information inför ditt vårdbesök på röntgen.
  Information om röntgenundersökningar.