Bild- och funktionsmedicinskt centrum

Vi utför undersökningar och behandlingar med hjälp av röntgen, ultraljud, datortomografi (DT), magnetresonanstomografi (MR), positronemissionstomografi (PET), nuklearmedicin och intervention.

Vi har även röntgenavdelningar vid Tierps vårdcentrum och Östhammars vårdcentrum.

Drop-in tider på röntgen Akademiska sjukhuset.