Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna

Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna utreder och diagnostiserar misstänkta neuropsykiatriska tillstånd, adhd, autismspektrumtillstånd och Tourette hos personer över 18 år.

Mottagningen ansvarar även för behandling av adhd och Tourette för personer bosatta i Uppsala och Knivsta kommun. Är du bosatt i Norduppland, det vill säga Heby, Älvkarleby, Tierp eller Östhammar, söker du i första hand till WeMind. Är du bosatt i Enköping eller Bålsta söker du till respektive mottagning där.

Behandling sker enligt evidensbaserade metoder på specialistnivå, vilket innefattar psykologisk och/eller arbetsterapeutisk behandling samt farmakologisk behandling med centralstimulantia.