Neuropsykiatri

Neuropsykiatriska enheten för vuxna utreder och diagnostiserar misstänkta neuropsykiatriska tillstånd, adhd, autismspektrumtillstånd och Tourette.

Utredningsgången är standardiserad och omfattar en noggrann kartläggning av symtom i vuxenålder och barndom, funktionsbedömning, psykiatrisk diagnostik samt somatisk undersökning inklusive provtagning.

Enheten ansvarar även för behandling av adhd och Tourette för personer bosatta i Uppsala och Knivsta kommuner.