eBUP

Behandling för sömnproblem - 13-18 år

Vi erbjuder BUP-patienter möjlighet att prova internetbehandling för sömnproblem. Internetbehandlingen blir ett tillägg till den vanliga behandlingskontakten på BUP och den sker inom ramen för ett forskningsprojekt. I sömnbehandlingen har patienten veckovis kontakt med sin e-behandlare medan den vanliga BUP-kontakten rullar på som vanligt.

När?

Under vårterminen 2017 kommer sömnbehandling att starta i februari. 

Anmälan - senast 6 februari.

Frågor och anmälan

Om du som BUP-patient är intresserad av att delta eller vill ha mer information så kan du kontakta
Psykolog Vendela Zetterqvist, 0768-107060
vendela.zetterqvist@neuro.uu.se

 

 


 

Vad är eBUP?

Utveckling av internetbaserad behandling och app för strategier, stöd och träning.

Projektet består av två delar: utveckling av internetförmedlad psykologisk behandling och en smartphoneapplikation, SKILLS, för hemuppgifter.

 

Syftet med den internetförmedlade behandlingen är att

  • öka tillgängligheten för evidensbaserad psykologisk behandling
  • utveckla kostnadseffektiva sätt att ge psykiatrisk vård av hög kvalitet
  • bidra till säkerställandet att patienter får likvärdig vård oavsett vilken BUP-mottagning man söker i länet.