Barnintensivvårdsavdelning BIVA

Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA), är en avdelning där vi tar hand om de sjukaste barnen och även barn som genomgått operationer där ett större övervakningsbehov finns. Här vårdas barn från nyföddhetsperioden och upp till 12 år men ibland även äldre barn.

Större delen av våra patienter kommer från Uppsala län, men då vi är ett regionssjukhus vårdar vi även patienter från Gävleborg, Dalarna, Örebro, Värmland, Västmanland och Sörmland.