Steriltekniska avdelningen

Steriltekniska avdelningens verksamhet är kvalitetscertifierad sedan 1998 och sterilgodshanteringen bedrivs enlighet med lagstiftning, myndigheters krav, förordningar och föreskrifter.

Sterilcentralen

Steriltekniska avdelningen ansvarar för central sterilgodshantering för hela Akademiska sjukhuset. I nära samverkan med sjukhushygien utgör sterilcentralen en basresurs för hela Region Uppsalas sterilgodshantering vad gäller riktlinjer, råd, anvisningar och kompetensutveckling.