• Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3
  • Bild 4
  • Bild 5

Anestesi- och intensivvård

Verksamhetsområdet Anestesi- och intensivvård ANIVA innefattar tre sektioner.

I sektionen för anestesi ingår barn-, gyn-, kirurg-, neuro och OPÖ-anestesi med tillhörande uppvakningsavdelning, BUVA, GUVA, Pre- och postoperativa avdelningen. Till sektionen tillhör även Accessmottagningen samt Anestesi- och operationsavdelningen vid Samariterhemmet.

I sektionen för intensivvård ingår BIVA-Barnintensivvårdsavdelningen och CIVA-Centrala intensivvårdsavdelningen 70G.

I sektionen för luftburen intensivvård ingår vår flygverksamhet.

Vår personal deltar även i ambulansinsatser samt hjärt-lungräddning (hjärtlarm) på hela sjukhuset.

Jourverksamheten är en betydande del av vårt dagliga arbete. Vår verksamhet präglas av hög kvalitet och kompetens. Verksamhetens målsättning är att ligga i internationell toppklass vad gäller klinisk verksamhet, forskning och utbildning.

Verksamheten har ett nära samarbete med i stort sett alla verksamheter inom Akademiska sjukhuset.