• Bild 5
  • Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3
  • Bild 4
  • Bild 6

Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården blir allt viktigare i modern akutsjukvård. Många av de medicinska åtgärderna genomförs innan patienten når sjukhuset. I Uppsala län har vi integrerat ambulanssjukvården med övrig akutsjukvård. I länet finns 7 ambulansstationer. De ligger i Bålsta, Enköping, Huddunge, Skutskär, Tierp, Uppsala och Östhammar. Under 2016 åkte vi på 39 405 uppdrag.