Medicinavdelning 30 E

Till oss kommer huvudsakligen internmedicinska jourpatienter med dominans av hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtsvikt, aortasjukdomar, högt blodtryck (orsakat av bl a njurartärstenos och hyperaldosteronism) samt venös proppbildning. Vårdavdelning tillhör akut internmedicin och har 29 vårdplatser.

Telemetrimöjligheter (trådlös EKG-övervakning) finns på avdelningen för 8 patienter och en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning är knuten till avdelningen.

Alla rum på avdelningen har slussystem, varav 9 är enkelrum med möjlighet att vårda patienter med isoleringsbehov.

På avdelningen handleds läkar-, sjuksköterske - och omvårdnadsstudenter och avdelningen rankas högt i värderingsenkäter bland dessa.

Kontinuerligt kvalitetsarbete bedrivs bland annat genom aktivt arbete inom hjärtsviktsregistret Riks-Svikt.