Medicinmottagningen vid Akademiska sjukhuset

Medicinmottagningen bedriver poliklinisk verksamhet avsedd för patienter med hjärt- och kärlsjukdom. Mottagningen är specialiserad på hypertoni och proppbildning i de djupa venerna och lungemboli. Patienter med misstänkt koagulationsrubbning utreds och behandlas på medicinmottagningen. 

Hit remitteras patienter för uppföljning och behandling efter besök på akutmottagningen eller som återbesök efter sjukdomsvistelse.

Det finns möjlighet för primärvården och sjukhuset att skicka remiss för 24-timmars blodtrycksmätning.
På medicinmottagningen utför sjuksköterskor provtagning och ger information vid antikoagulationsbehandling.

PK-mottagning
För patienter med djup ventrombos och lungemboli.
Utprovning av stödstrumpor samt kompressionsstrumpor.
Våra provtagningstider ser du till höger.

Underläkarmottagning/trombosläkarmottagning
Alla patienter som behandlas med Waran för djup ventrombos och lungemboli får ett besök här. Möjlighet finns också till snabba återbesök för Uppsala läns patienter som varit på akutmottagningen eller på vårdavdelning inom akutsjukvård och internmedicin.

Koagulationsmottagning
Fortsatt trombosutredning samt blödningsutredning.

24-timmars blodtrycksmätning (ABPM)
Remisser kommer från primärvården samt avdelningar på sjukhuset.

Självtestutbildning
Vid tillsvidarebehandling med blodförtunnande läkemedel finns möjlighet till utbildning i enkel självtest. Utbildningen kräver remiss från patientansvarig läkare.