Akutvårdsavdelning 35 D (AVA)

Akutvårdsavdelningen behandlar patienter som kräver akut behandling ett par dygn med övervakning extra kontroller och omvårdnad för att sedan skrivas ut eller flyttas till annan avdelning när behovet förändras. Avdelningen tar emot patienter från akutmottagningen.

I ett första skede vårdas patienter med akut sjukdom. Vi behandlar bröstsmärta, hjärtarytmier, hjärtsvikt, infektion, KOL, diabetes och lungembolier.
På sikt ser vi att vi även kan vårda kirurgiska patienter.

I vårt vårdteam ingår läkare, sjuksköterska,undersköterska, apotekare med flera. Vi jobbar intensivt med struktur på arbetet, exempelvis med rondtavla och team rum för att stärka kommunikationen. Patienterna ska i möjligaste mån vara delaktiga i ronden.