Välkommen till akutmottagningen!

Bild på akutmottagningen

På akutmottagningen tar vi emot dig med akut sjukdom eller skada dygnet runt.

Vi tar emot patienter som är över 15 år för buk, skall- och skelettskador. För medicinska akuta tillstånd tar vi emot patienter som är över 18 år. Mycket svårt sjuka som transporteras med ambulans tas emot på akutmottagningen oavsett ålder.

Akutmottagningen är öppen dygnet runt och det finns ingen tidsbokning eller regelrätt kösystem. Prioriteringsordningen är patientens enskilda hälsotillstånd. Har du ett mindre akut problem kan du därför få vänta länge. Av de patienter som finns på akutmottagningen väntar inte samtliga på samma kategori av läkare, man kan på bli bedömd av medicinläkare, kirurger, neurologer, ortopeder m.fl.

OBS! Om du upplever att ditt tillstånd förvärras under väntetiden måste du säga till personalen.

Vårdcentralen

Vårdcentralen kan i många fall också hjälpa dig och kan boka in akuta tider vid behov. Kontakta din vårdcentral för mer information.

För dig som är anhörig

Söker du en närstående?
Om du har frågor angående en anhörig eller närstående som har åkt in till akutmottagningen och du söker kontakt, ring då sjukhusets växel, be att få bli kopplad till akutmottagningen angående en anhörigförfrågan.

Du som följer med din närstående
Som anhörig till någon som vårdas på akutmottagningen är du varmt välkommen. Vi ser gärna att du tillbringar din tid tillsammans med den du medföljer och bidrar med den unika information du besitter angående din närstående. Vi önskar dock att ni försöker hålla er till en anhörig per sökande. Mat eller fika finns att köpa i cafeterian och minilivs vid ingång 70. Tänk på att fråga personalen innan ni ger den som söker vård något att äta. Som patient kan man behöva fasta inför eventuell undersökning eller behandling.