• flaskor
  • säng
  • undersökning
  • blodtryck

Välkommen till verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin

Här behandlar vi i huvudsak dig som är i behov av ett akut omhändertagande, diagnos och behandling. Du vårdas efter besöket på akutmottagningen på en av verksamhetens vårdavdelningar, se nedan för mer information om våra enheter.

Våra enheter är:

Akutmottagning

Avdelning 35 C -Intermediärvård (AIMA)

Akutsjukvårdens diagnostikavdelning (ADA)

Vårdavdelning 30 E för internmedicinsk slutenvård

Hjärtsviktsmottagning

Medicin- och lungmottagning

Akutvårdsavdelning 50 E1