Akutsjukvård och internmedicin

Akutmottagningen tar emot patienter med akuta sjukdomar och skador. Det finns ingen tidsbokning eller regelrätt kösystem på akutmottagningen. Prioriteringsordningen är patientens enskilda hälsotillstånd. Har du ett mindre akut problem kan du därför få vänta länge.

Verksamhetsområdet bedriver även internmedicinsk konsultverksamhet såsom hjärt-kärl, trombos och koagulation.

Vi eftersträvar ett säkert och resurseffektivt omhändertagande på adekvat nivå. Vi samarbetar med primärvård och kommunala vårdinrättningar för dem som inte primärt har behov av inneliggande sjukhusvård av medicinska skäl.

Vi behov av sjukhusvård har vi flera vårdnivåer och avdelningar inom verksamhetsområdet. Vi samarbetar även med övriga verksamhetsområden och specialiteter både under akutbesöket och under vårdtiden.