Obduktion - Omhändertagande av avliden

Obduktionsavdelningen vid Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset inkluderar fyra obduktionssalar, en demonstrationssal, en sal är dedikerad för barnobduktioner samt en sal för handläggning av smittsamma fall (under ombyggnation). Det finns ett bårhus där de avlidna förvaras före utlämning till begravningsentreprenör/anhörig samt ett avskedsrum där anhöriga kan ta avsked från den avlidne.

Verksamheten på avdelningen inkluderar bland annat:

 • Registrering samt bårhusförvaring av de avlidna (2015 = 1989 st)
 • Avsked av den avlidne enligt överenskommelse med anhöriga
 • Balsamering av den avlidne endast vid särskilda fall
 • Uttag av organ för transplantation enligt separat överenskommelse
 • Uttag av pacemaker samt övriga implantat före utlämning av den avlidne
 • Fosterobduktion och undersökning av placenta - (dödfödda till och med graviditetsvecka 21 )
 • Kliniska barnobduktioner - (barn samt dödfödda fr.o.m. 22 graviditetsveckan)
 • Undersökning av placenta vid speciella frågeställningar
 • Kliniska vuxenobduktioner

 

Omhändertagande av avliden

Vid olyckshändelser eller fall som skall blir föremål för rättsmedicinsk bedömning var god se separat dokument från rättsmedicin.

Den avlidne skall transporteras till bårhuset efter att den avlidne har tvättats och gjorts klar på avdelningen. Rådgöra med anhöriga om eventuella önskemål.
Möjliggör alltid för anhöriga att få sitta kvar vid sängen, även om det kan ta tid för ett eget farväl eller för att invänta närstående.

Infarter (CVK, PVK, DVK etc ), sonder, tuber och kärlkatetrar skall sitta kvar.
Urinkatetrar skall avlägsnas.

Förbered för förflyttning till bårhus genom att lägga lakan/plast/lakan under samt ett lakan ovan den avlidne. Rulla ihop underlaget längs sidorna knyt ihop ändarna med bomullsband. Nu går det lättare att överföra den avlidne till transportbår. Glöm inte att märka upp den avlidne och fylla i alla uppgifter på namnkortet.

För mer information se DocPlus Akademiska sjukhuset samt Vårdhandboken

Värdesaker

Alla avlidna skall vara avvisiterade innan kroppen kommer till bårhuset.
Värdesaker som av olika anledningar inte omhändertagits på vårdinrättning eller av polis säkras och förvaras i värdeskåp på bårhuset. Dessa utkvitteras som regel av begravningsentreprenör som överlämnar till anhöriga.

Id-band, transportsedel, namnkort samt märkning

Den avlidne skall alltid vara märkt med ett Id-band på handleden för att säkerställa identifieringen av den avlidne. Vid extern transport skall en transportsedel vara ifylld. Den id-märkta avlidne som transporteras till obduktionsavdelningen skall alltid åtföljas av två ifyllda namnkort, artikelnummer 65143. Det ena kortet är fäst på fotleden, det andra fästs på bålen utanför lakanet som den avlidne är lindat i. På kortet skall anges: personnummer, namn, platsen där patienten avled, adress eller avdelning/klinik ifall patienten avled på en sjukvårdsinrättning. Man måste också ange ifall den avlidne skall behandlas av obduktionspersonalen som ett smittsamt fall (t ex hepatit, tuberkulos, HIV eller Creutzfeldt-Jacob) och ifall den avlidne har elektriska implantat samt önskan om uttag av detsamma. Det skall också anges vem som har angett uppgifterna ovan. Namnkorten utgör underlag för inregistrering av den avlidne i datasystemet och all vidare hantering av den avlidne på patologen.

Märkning av foster och dödfödda barn

Foster + placentor skickas till patologen i speciell låda.

 • Beställning från KD, ej avtalade artiklar: Standardlåda 798.072 ES 72 (300x200x120 mm)
 • Märkning av lådan skall ske på lådans insida.
 • Medföljande remiss skall läggas i en plastpåse.
 • Den märkta lådan samt remissen läggs sedan tillsammans i en ogenomskinlig plastpåse som försluts och märks med adressaten. Inga namn, födelsenummer (anhöriga) eller annan spårbar data får vara synlig vid transporten.

Barn transporteras enligt lokala rutiner i speciell transportlåda/säng.

Placenta

Vid foster- och barnobduktion ingår undersökning av placentan, därför är det viktigt att denna medföljer. Placenta kan även insändas för undersökning vid speciella frågeställningar.

Elektriska implantat

Alla implantat (t ex defibrillator eller pacemaker) måste avlägsnas innan kroppen kan utlämnas för kremering. Önskan om uttag kan anges på namnkortet eller separat via remiss i Cosmic. Ifall det är frågan om en defibrillator skall det anges om den är inaktiverad. Ingreppet regleras av Obduktionslagen 1995:832 samt SOSFS 1996:28.

Klinisk obduktion

Ifall en klinisk obduktion önskas enligt Obduktionslagen 1995:832 samt enligt SOSFS 1996:28 skall en noggrant ifylld obduktionsremiss inskickas (via cosmic eller utskriven från webben) till obduktionsavdelningen inom 3 arbetsdagar efter döden och ev journalhandlingar som inte finns i cosmic. På remissen anges ifall ovangivna implantat finns samt ev smitta.

Avsked av den avlidne

Anhöriga skall i första hand beredas möjlighet att ta avsked på vårdavdelningen.
Tid för avsked kan ordnas i avskedsrummet på patologen, efter kontakt med obduktionstekniker.

Utlämning av avliden

Utlämning av avliden sker tidigaste sju dagar efter döden då inget önskemål angivits på namnkortet. Därför är det viktigt att obduktionsavdelningen blir informerad om en eventuell obduktion i tid.

Efter utlämningen har begravningsbyrå/kyrka/anhörig övertagit ansvaret för kroppen och all kommunikation angående tvagning/svepning/kistläggning etc. skall ske med den som hämtat den avlidne (oftast begravningsbyrå).

 

Ansvarig för innehållet

Sektionchef