Förklaring till analysförteckning

Läs under rubrikerna frekvens, komponent, referensintervall och system/provmaterial för att få mer information.