Provinlämning

Provinlämningen tar emot preparat för diagnostik mellan kl 8:00-16.00.

Färska prover skall vara provmottagningen på Klinisk patologi tillhanda före kl. 16 provtagningsdagen. I de fall ett prov kan förväntas inkomma till Klinisk patologi efter kl. 16, måste kontakt tas med provmottagningen (tel 018-611 38 14) före kl. 16 för att efterhöra om vi har möjlighet att ta hand om provet färskt mot en extra kostnad.

Färsk- och fryssnittsprov måste alltid föranmälas per telefon.
Notera telefontid endast till kl. 16.00.

För provtagningshandledning provinlämningen,
018-611 38 14

Telefontider
måndag - fredag kl. 8:00-16.00

Rörpost
BF58

Var god följ provtagningsanvisningar för aktuell provtyp.

 

 

Ansvarig för innehållet:
Sektionschef