Diagnostikrelaterade beställningar

För handläggning av en beställning krävs att någon av följande blanketter används. Ifylld blankett faxas eller postas till oss. 

 

Diagnostikrelaterad begäran av utlåtandekopia / diagnostiska glas / uttag av vävnad

Begäran om uttag av vävnadsprov för genetiskanalys vid Klinisk genetik

 


Ansvarig för innehållet:
Sektionschef