Handhygiendagen 5 maj

Genom en god handhygien kan vi stoppa onödig spridning av sjukdomar som sår- och luftvägsinfektioner, diarré liksom spridning av antibiotikaresistenta bakterier. En spridningsväg som inte får glömmas bort är patienters och deras besökares handhygien.

Uppmärksamma dagen på din enhet!

Diskussionspunkter kring handhygien

God handhygien, affisch på olika språk

Mer material i verktygslådan