• Bild1
  • Bild2

Välkommen till vårdhygien!

Vårdhygien arbetar för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Vårdhygien arbetar i hela Region Uppsala inom sluten-, öppen- och tandvård samt kommunal vård och omsorg i Uppsala län.


Material från Folkhälsomyndighetens kampanj