Nyheter från klinisk mikrobiologi och vårdhygien

 

Använd inte gamla provtagningsrör klamydia/gonorré
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 18-02-12

Byte av metod för HIV, antikroppar konfirmation
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-12-14

Byte av metoder på HCV RNA och HIV-1 RNA
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-12-12

Införande av nya metoder för klamydia/gonorré och Mycoplasma genitalium 2017-12-14
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-12-07

Nya provtagningsrör klamydia/gonorrée
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-11-02

Ändring i mikrobiologikatalogen i Cosmic avseende sterila punktat
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-10-24

Byte av laboratoriedatasystem (LIMS) för Klinisk mikrobiologi - odlingar
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-09-05

JC-virus DNA, ny metod
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-05-19

Luftvägsvirus PCR stora blocket, uppgradering av metod
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-04-05

Fortfarande aktuellt

MRG - multiresistenta gramnegativa bakterier, ytterligare förbättrad diagnostik
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-04-04

HIV antigen ej längre beställningsbar analys
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 2017-01-12

Nyheter från Akademiska laboratoriet

Nyheter från Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Nyheter från Klinisk patologi