Nyheter från klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Nya provtagningsrör klamydia/gonorrée
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-11-02

Ändring i mikrobiologikatalogen i Cosmic avseende sterila punktat
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-10-24

Byte av laboratoriedatasystem (LIMS) för Klinisk mikrobiologi - odlingar
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-09-05

JC-virus DNA, ny metod
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-05-19

Luftvägsvirus PCR stora blocket, uppgradering av metod
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-04-05

MRG - multiresistenta gramnegativa bakterier, ytterligare förbättrad diagnostik
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 17-04-04

Nya provtagningskit: Chlamydia trachomatis+Neisseria gonorrhoeae DNA
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 2017-03-08

Nya provtagnings-set till sekret-och svalgodlingar fr o m 20170201
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 2017-01-19

HIV antigen ej längre beställningsbar analys
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 2017-01-12

Fortfarande aktuellt

Nyheter från Akademiska laboratoriet

Nyheter från Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Nyheter från Klinisk patologi