Remisser

Remisser för utskrift (även godkända i svartvit)

Blodcentralen

Specialkrav på blodkomponent till patient  (blankett)

Allogen stamcellstransplantation - patient ej tillhörande C-län (blankett)

TEG analys

Lathund TEG

HLA-matchade trombocyter (blankett)


Cellulär immunologi

Sökning av obesläktad stamcellsgivare (URD)


Autoimmunitet och allergi

Beställningsremiss (Mediq): art.nr 40003

OBS! Denna remiss har märkmaterial (etiketter för provkärl) på baksidan.