Välkommen till
Akademiska laboratoriet

 

Gå direkt till:

Klinisk genetik
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Klinisk kemi och farmakologi
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Klinisk patologi

Akademiska laboratoriet svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Vår utveckling sker i nära samarbete med Uppsala Universitet. Som en viktig del av Akademiska sjukhuset medverkar vi i utvecklingen av framtidens sjukvård.