Uppsala centrum för cystisk fibros

Till oss kommer barn och vuxna med cystisk fibros. Vi diagnostiserar, behandlar och följer upp med regelbundna kontroller av sjukdomen. Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som leder till andningsbesvär, upprepade infektioner och som försvårar näringsupptaget i tarmen, vilket leder till dålig viktuppgång och bukbesvär.

Här finns också en specialistmottagning för patienter i alla åldrar med flimmerhårssjukdom, PCD. Dessa patienter har ofta en lungproblematik som påminner om CF.

Här arbetar läkare, specialistsjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och kuratorer.

Uppsala centrum för cystisk fibros är ett rikscentrum och vi arbetar främst gentemot mellersta och norra Sverige.


 

Mer om cystisk fibros på 1177 (öppnas i nytt fönster)