Tarm- och stomimottagningen för barn och ungdom

Tarm- och stomimottagningen är till för de barn som har en medfödda missbildning i tjocktarm och ändtarm, och barn med andra störningar i tarmens funktion.

Vårt arbete är teambaserat. Följande professioner finns i teamet, specialistsjuksköterska, stomi/ uroterapeut, barnkirurg, barnurolog, dietist, kurator.

Barn med anorektala missbildningar (ARM) och barn med Hirschsprungs sjukdom följs enligt nationella uppföljningsprogram från 0 - 15 års ålder. Efter 15 års ålder finns möjlighet till uppföljning på adolescensmottagningen.

Barn med tarmmissbildningar behöver ibland en stomi. Vi undervisar och bistår föräldrar och barn/ ungdomar i stomivård, provar ut stomibandage, skriver ut hjälpmedel samt planerar inför hemgång.

På mottagningen finns möjlighet till biofeedbackträning, d v s att lära sig känna och kontrollera trängningar.

Esofagusatresi/diafragmabråck- Vårdteam på Akademiska barnsjukhuset