Synostosenheten

Till oss kommer barn med kraniosynostos eller barn som man misstänker har kraniosynostos.

För att komma till oss för bedömning krävs det en remiss. Den skrivs ofta av en barnläkare som gjort en första bedömning av barnet.

När ni kommer tills oss på synostosenheten får ni träffa delar av det kraniofaciala teamet. Vi diskuterar om det är aktuellt med operation och när detta i så fall ska ske. Här finns också chans att ställa frågor och diskutera med oss i teamet. I det kraniofaciala teamet ingår, förutom ett flertal specialistläkare, även kraniofacialsköterskan som är er kontaktperson i den fortsatta vården. Hon svarar gärna på de frågor och funderingar som kan tänkas dyka upp.

Mer om teamet
Det kraniofaciala teamet arbetar efter ett specifikt vårdprogram, detta syftar till att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat så att barn med kraniosynostos ska få så goda förutsättningar som möjligt.

Mer om kraniosynostos
Kraniosynostos är ett samlingsnamn på en typ av medfödda skallmissbildningar som innebär att en eller flera av de sömmar (suturer) som håller ihop skallens olika ben har slutits för tidigt. Dessa suturer är viktiga för skallens tillväxt och för tidig slutning leder till att skallen får en avvikande form. Ibland krävs det en CT- eller en MR-undersökning för att man ska kunna bedöma om barnet har kraniosynostos eller ej.