Syndromenheten för barn och ungdom

Till oss kommer barn med olika syndrom på grund av kromosomavvikelser, andra kända genetiska avvikelser eller ibland av okänd orsak.

Kännetecknande för ett sådant syndrom är kortvuxenhet, inre missbildningar, speciellt utseende och utvecklingsförsening eller utvecklingsstörning. Alla barn har inte alltid alla delar. 

Mer om oss
De flesta barn med dessa typer av syndrom har kontakt med ett habiliteringsteam på habiliteringen för barn och vuxna som har enheter i alla länets kommuner. Detta är för att ge optimala förutsättningar för utvecklingens alla delar.

Vi har verksamhet både på habiliteringen och barnsjukhuset och vi samarbetar med länets habiliteringsteam och med Centrum för sällsynta diagnoser (CSD).