Neurologimottagningen för barn och ungdom

De barn och ungdomar som kommer till oss har en sjukdom eller förvärvad skada i centrala nervsystemet.

Epilepsi, tumör, cerebral pare´s, syndrom av olika slag, svår huvudvärk, hydrocefalus och spinala missbildningar är några av de diagnoser vi ser hos våra patienter.

Här arbetar barnneurologer, barnsjuksköterska, epilepsisjuksköterska och undersköterska. Vi har även samarbete med neurokirurger som regelbundet ser patienter på mottagningen.

Vi finns i barnsjukhuset 1 trappa upp och är en av alla specialistmottagningar här. Vi ger råd och information per telefon och har daglig mottagning här på barnsjukhuset.


Syndromenheten för barn och ungdom
Till oss kommer barn med olika syndrom på grund av kromosomavvikelser, andra kända genetiska avvikelser eller ibland av okänd orsak.
Pil  Läs mer om syndromenheten här