Neonatalmottagningen

För tidigt födda barn och barn med problem i nyföddhetsperioden följs upp enligt ett nationellt uppföljningsprogram med undersökning och kontroll hos barnläkare. Till detta program är även sjukgymnast och psykolog kopplade.

Syftet med uppföljningen är att bland annat att tidigt upptäcka eventuella förseningar i den psykomotoriska utvecklingen för att tidigt kunna behandla dessa.

Vi har också en sjuksköterskemottagning med till exempel viktuppföljning, rådgivning, vaccinationer och möjlighet till extra stöd för famlijer som genomgått en komplicerad nyföddhetsperiod.