Kirurgmottagningen för barn och ungdom

Till oss kommer barn med missbildningar eller sjukdomar inom mag-tarmkanalen och urinvägarna för utredning och uppföljning. Om ett barn har avföringsproblem behövs sakkunnigt omhändertagande av ett så kallat ano-terapeutiskt team med specialistsjuksköterska (tarmterapeut), dietist, kurator och barnkirurg.

Vi samarbetar även med det gastromedicinska teamet om barn med nutritionssvårigheter och sjukligt återflöde från magsäck till matstrupe, vilket ibland kräver större operationer.

Andra större operationer kan vara dålig tarmfunktion vid avsaknad av nervceller i en del av tarmen, operation på grund av avsaknad av ändtarmsöppning, men även mindre omfattande operationer till exempel på grund av ljumskbråck eller navelbråck.

Esofagusatresi/diafragmabråck- vårdteam på Akademiska barnsjukhuset