Hjärtmottagningen för barn och ungdom

– en integrerad verksamhet mellan Akademiska barnsjukhuset
och Astrid Lindgrens barnsjukhus ,Stockholm.

Här undersöker vi  barn och ungdomar som har blåsljud, hjärtrytmrubbningar eller annan misstanke på hjärtfel. Förutom klinisk undersökning använder vi ultraljud att undersöka hjärtats anatomi och funktion samt EKG för att undersöka hjärtrytmen. Undersökningarna kompletteras ibland med 24-timmars EKG arbetsprov eller röntgen. Ett öppenvårdsbesök tar oftast 30 - 45 minuter.

I samarbete med kvinnosjukvården undersöker vi fosterhjärtan där misstanke uppstått om hjärtfel eller rytmrubbning.

Här arbetar en specialistläkare och en läkare under vidareutbildning. Ultraljudsundersökningen görs ofta av en biomedicinsk analytiker. Kontaktsjuksköterskan har en central roll i löpande kontroll av barn med hjärtfel, kontakter med daghem, förskola och skola. Vid behov har vi tillgång till dietist, kurator, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast.


Vill du veta mer om barnhjärtverksamheten i Sverige?
Vill du veta mer om uppföljningen av barn med hjärtfel?
Vill du veta mer om behandlingar av hjärtrytmrubbningar?