Endokrinmottagningen för barn och ungdom

Vid Akademiska barnsjukhuset utreder och behandlar vi bland annat barn som har störningar i sköldkörteln, brist på tillväxt- hormon eller nedsatt förmåga att bilda kortison. För tidig och för sen pubertetsutveckling är andra tillstånd som vi idag behandlar framgångsrikt.

Möjligheterna att behandla barn med hormonrubbningar har förbättrats radikalt under de senaste 15 åren. De flesta barn kan idag behandlas genom att man ersätter ett saknat hormon eller blockerar ett hormon som det finns för mycket av.

Medfödda ämnesomsättningsrubbningar är sällsynta och svårskötta. Flera av dessa gör att barnet inte kan omsätta ett speciellt ämne, till exempel en aminosyra eller sockerart. Barnet måste snabbt få en speciell diet för att inte bli svårt sjukt och för att kunna utvecklas normalt.

Utvecklingen inom genetik och molekylärbiologi har gett många möjligheter till diagnostik av medfödda rubbningar i ämnesomsättning och hormonbalans. På sikt kan denna forskning ge nya behandlingsmöjligheter. Barnavårdscentralernas och skolhälsovårdens kontroller av längd- och viktutveckling utgör dock fortfarande en viktig grund för att fånga upp avvikelser hos barn.