Diabetesmottagningen för barn och ungdom

När ett barn insjuknar med diabetes utbildar teamet familjen intensivt under första året för att de själva skall klara så mycket som möjligt av behandlingen, därefter sker en regelbunden uppföljning under hela uppväxten.

Diabetesbehandling innebär inte bara råd om kost- och insulinbehandling utan också omfattande hjälp och råd för att vardagen på dagis, i skolan och på fritiden skall bli bra och inte domineras av sjukdomen.

Teamet består av läkare, sjuksköterskor, dietister och psykolog, alla med specialutbildning inom området.

Vi i diabetesteamet ansvarar för länets alla barn och ungdomar med diabetes.