Dagsjukvårdsmottagningen för barn och ungdom

På mottagningen finns 8 sängplatser avsedda för barn som ska genomgå kortare operationer eller behandlingar/utredningar i narkos. Barnen har olika ortopediska, kirurgiska, urologiska och medicinska sjukdomar. Till oss kommer även barn som behöver förberedas på olika sätt inför undersökningar, exempelvis få intravenös infart, kontrast eller lavemang. Varje fredag har vi spasticitetsbehandlingar, ofta i lustgasrus.

Att tänka på innan besök till dagsjukvårdsmottagningen:

  • Läs noga informationen ni fått i kallelsebrevet. Det är viktigt att följa instruktionerna för att sövningen/operationen skall bli av.
  • Vi har många barn på besök varje dag och för att de som sövts skall få det så lugnt och bra som möjligt ser vi helst att man inte kommer fler anhöriga än vad som verkligen behövs. Kan syskon stanna hemma eller vara på förskolan så är det ofta det bästa.
  • Det är viktigt att informera barnet om vad som kommer att ske när de kommer till sjukhuset. Om ni är osäkra på hur mycket ni skall berätta så ring gärna till oss. Att inte berätta något för att "skona" barnet är inte att rekommendera. Gå gärna in på www.akademiska.se/barnwebben där kan ni titta på bildspel hur olika behandlingar och operationer går till.


Välkommen till oss!