Barnsjukvårdens kurators- och psykologavdelning

Kuratorer och psykologer finns till för barn,ungdomar och deras familjer som är inneliggande på  Akademiska Barnsjukhuset. Du kan även komma hit på mottagningsbesök utan att vara inskriven på sjukhuset.

Kurator tillhandahåller psykosocialt stöd vid svåra och/eller långvariga sjukdomar. I psykosocialt stöd ingår; akut krisstöd, krisbearbetande samtal, information om sociala förmåner och samhällets stöd. Vi initierar kontakt med och samarbetar med andra samhällsinstanser. Vi deltar även vid behov i medicinsk utredning.

Vissa grupper av barn följs av psykolog med neuropsykologiska utredningar och utvecklingsbedömningar . Psykologen tar vid behov fram åtgärdsprogram med uppföljning och stöd till skola och förskola. Psykologen kan också finnas med i medicinsk utredning eller behandling vid vissa sjukdomstillstånd.

Barn, ungdomar med svåra och/eller långvariga sjukdomar, samt deras föräldrar, kan erbjudas enskilda samtal med psykolog eller kurator.