Barnsjukvårdens arbetsterapi- och sjukgymnastikavdelning

Vi träffar barn i både sluten och öppen vård. I den öppna vården har vi ett nära samarbete med de olika specialistmottagningarna på barnjukhuset.

Vi sjukgymnaster och arbetsterapeuter medverkar i team kring patienter med olika specifika diagnoser där vi gör bedömningar, undersökningar och ger råd och behandlar. Vi genomför också utprovning och anpassning av vissa hjälpmedel.