Barnsjukvård i hemmet

På Barnsjukvård i hemmet arbetar fyra sjuksköterskor, som tillsammans utgör knappt tre heltidstjänster. Verksamheten är planerad, vardagar kl. 8-16.30. Telefonen är öppen  kl. 8-16.00. Vid akuta ärenden hänvisas patienterna till sin hemavdelning eller barnakuten.

Sjuksköterskor i Barnsjukvård i hemmet fungerar som koordinator för alla barn (0–18 år) i Uppsala län som behöver barnsjukvård i hemmet.
En viktig uppgift är att fungera som en trygg länk mellan sjukhuset och hemmet. Inom verksamheten finns två tjänstebilar och hembesök görs utefter barnets individuella behov. Barnsjukvård i hemmet ansvarar för den mesta av medicintekniska utrustningen som barnet behöver i hemmet.

Sjuksköterska i Barnsjukvård i hemmet arbetar i nära samarbete med Barnsjukhusets alla avdelningar och specialistmottagningar. Barnets patientansvariga läkare har det medicinska ansvaret. Barnsjukvård i hemmet har även ett nära samarbete med andra instanser som Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it (MSI); Hälsa och habilitering samt vårdcentraler runt om i Uppsala län.  En stor del av arbetet är telefonrådgivning, utbildning av vårdnadshavare och personliga assistenter, vårdnadshavar- och anhörigstöd samt stöd och hjälp till korttidsboenden och skolor där barnen vistas. 
Patientgrupper aktuella för Barnsjukvård i hemmet är till exempel:

  • För tidigt födda och/eller sjuka nyfödda barn
  • Barn med trakeostomi 
  • Barn med frenikuspacemaker

Samt barn i behov av:

  • Andningshjälpmedel
  • Syrgasbehandling
  • Övervakningsmonitorer
  • Injektioner/infusioner under en kortare period 
  • Palliativ vård