Barnnutritionsavdelningen

Kosten är en viktig del i behandlingen av sjuka barn, till exempel vid diabetes. Det finns också sjukdomar där kosten utgör hela behandlingen, som vid födoämnesallergi, gluten- intolerans och vissa medfödda ämnesomsättningssjukdomar.

Akademiska barnsjukhuset har ett undervisningskök där vi dietister vid behov undervisar och familjen kan få möjlighet att själv laga maten. Utgångspunkten är att göra så små förändringar som möjligt i familjens vanliga ätande, och att barnet så långt det går ska kunna äta som sina jämnåriga.

För barn i nyföddhetsvård har vi ett mjölkkök. Här tar vi emot mjölken som mamman pumpar ur och gör i ordning den för just hennes barn. Ett för tidigt fött barn kanske bara tar emot 5–10 milliliter bröstmjölk per gång, och kan då behöva extra näringsberikning. När barnet behöver mer bröstmjölk än vad mamman producerar, förser mjölkköket barnet med donerad mjölk från andra mammor.

Alla vårdavdelningar kan få råd och stöd i näringsfrågor av Akademiska barnsjukhusets nutritionsteam. Teamet består av nutritionssjuksköterskor, dietister och specialistläkare.

Även sjukhus i regionen är välkomna att rådgöra med oss i nutritionsteamet.