Barnmottagningen för blod- och tumörsjukdomar

Vi utreder, behandlar och följer upp barn med blod- och tumörsjukdomar när det är möjligt att det kan ske på mottagningstider dagtid.

Till oss kommer också barn med koagulationsrubbningar och anemier.

Vi finns på samma plan som vårdavdelningen och vi har ett nära samarbete.

Här hos oss arbetar barnläkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, en barnundersköterska och sekreterare.