Barngenetiska mottagningen

Hos oss  utreder vi barn med utvecklingsförsening oftast av oklar orsak samt barn med missbildningar och misstänkta syndrom. Mottagningen sker på Akademiska barnsjukhuset (ingång 95). Ett nära samarbete finns med samtliga enheter på barnsjukhuset.

 Vår mottagning ger genetisk vägledning åt personer och familjer med misstänkt eller konstaterad ärftlig sjukdom hos sitt barn, sig själv, eller annan i släkten. De patienter som remitterats hit erbjuds besök för genetisk vägledning i form av informationssamtal samt ställningstagande till genetisk utredning. I genetisk vägledning ingår information om behandling, förebyggande åtgärder samt handläggning. I vissa fall utförs familjeutredning.