Ätstörningsmottagningen för barn och ungdom

Ungdomar med ätstörningar och deras familjer behöver hjälp på flera olika sätt. Ätstörningsvården är därför ett samarbete mellan Akademiska barnsjukhuset och barn- och ungdomspsykiatrin.

Ungdomar med viktnedgång och misstänkt ätstörning bedöms på barnsjukhuset vanligtvis sedan skolhälsovården eller familjen själv tagit kontakt. Fortsatt behandling av ätstörningen sker därefter vid barn- och ungdomsenheten för ätstörningar i nära samarbete med barnläkare.