Allergimottagningen för barn och ungdom

Till oss kommer kommer barn med medelsvår och svår astma, multipla födoämnesallergier och svåra eksem samt svårare inhalationsallergier bland annat med hösnuva som kräver mer omfattande behandling.

Vi arbetar i team med läkare, specialistsjuksköterskor, dietist specialiserad på födoämnesallergier och vid speciella behov även sjukgymnast, kurator, barnspykolog. Vi har ett nära samarbete med barnsjukhusets övriga enheter företrädesvis barngastroenterologer och Uppsala centrum för cystisk fibros.