Barnspecialistmottagningar i länet

Barnspecialistmottagningar i öppenvården finns i Enköping, Knivsta, Uppsala, Tierp och Östhammar.
Till oss kommer barn och ungdomar från hela länet upp till 18 år.

Hit kommer barn och ungdomar för tidsbeställda besök hos läkare eller sjuksköterska på remiss från bland annat primärvården, skolhälsovården samt uppföljning från Akademiska sjukhuset där behov av specialistkompetens finns.

Barnspecialistmottagningarna samarbetar med alla vårdcentraler och husläkarmottagningar som drivs i Region Uppsalas regi eller har avtal med regionen.

På mottagningarna utreder och behandlar vi barn och ungdomar främst inom följande områden:
 Pil astma, allergi
 Pil födoämnesintolerans
 Pil mag-tarmsjukdomar
 Pil förstoppning
 Pil tillväxtavvikelser
 Pil psykosomatiska symtom
 Pil viktproblem
 Pil eksem och hudsymtom
 Pil psykisk ohälsa