Avdelningen för specialiserad pediatrik 95E

Till oss kommer barn och ungdomar för utredningar och behandlingar. Många barn och ungdomar med kroniska sjukdomar kommer hit för årskontroller.

Avdelningen för specialiserad pediatrik har både dygnsvård och dagvård med tre vårdplatser och tre dagvårdsplatser. Avdelningen ligger i samma lokaler som Akutvårdsavdelningen för barn och ungdom och vi har ett nära samarbete.

På avdelningen arbetar sex specialistsjuksköterskor.