Enköpings psykiatrimottagning

Enköpings psykiatrimottagning vänder sig till vuxna över 18 år. Mottagningen erbjuder behandling till patienter med långvariga depressioner, svåra och långvariga ångesttillstånd inklusive tvångssyndrom (OCD), ätstörningar samt psykossjukdomar. Mottagningen erbjuder medicinsk behandling, neuropsykiatriska utredningar, samtalsbehandlingar som kognitiv beteendeterapi (KBT), stöd- och familjesamtal, urin- och utandningsprov vid missbruk, rådgivning och konsultation samt anhörigstöd vid behov. Egenanmälan, eventuellt med stöd av anhörig, kan göras per telefon. Mottagningen samarbetar bland annat med kommunens socialpsykiatri och missbruksterapeuter. Remiss från husläkare och andra vårdgrannar ställs till remissbedömningsgruppen inom verksamhetsområde Affektiva sjukdomar, se remissadress till höger.
På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, skötare och sekreterare.

Ansvarig för mottagningen:
Avdelningschef Carola Sjöberg