Enheten för transkulturell psykiatri

Enheten för transkulturell psykiatri (ETP) är en öppenvårdsmottagning som tar emot flyktingar och invandrare över 18 år. Vi har krav på remiss. Vi prioriterar nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, invandrare med flyktingtrauma t ex krigsupplevelser, etnisk rensning, fängelse- och tortyrupplevelser.

I korthet kan ETP erbjuda följande insatser:

  • Utredning och bedömning av patientens psykiatriska och psykologiska besvär samt psykosociala situation, migrations- och integrationsprocess
  • Traumafokuserade behandlingar med exponering, mindfulness, drama och narrativ metodik
  • Gruppbehandlingar med fokus på trauma och migrationsstress
  • Psykoedukativa insatser i grupp som en del i invandrarnas introduktionsprogram
  • Hälsofrämjande insatser i grupp
  • Handledning, nätverksarbete och case-managementmetodik i samarbete med bl a FK, AF-Rehab, Introduktionsenheten och Saruk
  • Konsultationer till vårdgrannar
  • Medicinering med psykofarmaka vid behov

Målsättningen är att de flesta patienter skall få korttidsinriktade behandlingar.

 

Avdelningschef: Anna-Karin Zeidlitz 

Medicinskt ledningsansvarig läkare: Manuel Fernandez